• 2 bernudarzs

   

   

  BĒRNUDĀRZS

  1 - 4 gadi
  Aleksandra Čaka iela 73/75


    

      

         
         
  Dienas kārtība:  

         07:00   ierašanās, rotaļāšanās
          09:00    brokastis
         09:30     rotaļnodarbība
         10:00     rotaļnodarbība
         10:30     pastaiga, spēles un
                       rotaļas ārā
         12:30     pusdienas
         13:00    pusdienas miegs
         15:30     launags
         16:00     spēles un rotaļas

 • 1 SAGATAVOŠANA SKOLAI

   

   

  SAGATAVOŠANA SKOLAI

  5 - 6 gadi
  Lāčplēša iela 36-6


    

     

         Dienas kārtība:  

         07:00     ierašanās, rotaļāšanās
          09:00     brokastis
         09:30     rotaļnodarbība
         10:00     rotaļnodarbība
         10:30     pastaiga, spēles un
                        rotaļas ārā
         12:30     pusdienas
         13:00     pusdienas miegs
         15:30     launags
         16:00     spēles un rotaļas

 • 3 pamatskola-1

   

   

  PAMATSKOLA

  1. - 6. klase
  Lāčplēša iela 36-6    

     

         Dienas kārtība:  

         08:45 - 09:00     brokastis
         09:00 - 09:40      1. stunda
         09:50 - 10:30      2. stunda
         10:40 - 11:20      3. stunda
         11:20 - 11:40      pusdienas
         11:40 - 12:20      4. stunda
         12:30 - 13:10      5. stunda
         13:20 - 14:00      6. stunda

 

VĪZIJA

Skola veicina nepārtrauktu
izaugsmi – katras jaunas
dienas veikums pārspēj
Iepriekšējo.

 

 

MĀCĪBAS ATBILST

 • bērna vajadzībām
 • vecumposma īpatnībām
 • bērna interesēm
 • bērna pieredzei
 • bērna erudīcijas un prasmju
  veidošanai  

PULCIŅU NODARBĪBAS

 • Dejas un ritmika
 • angļu valoda
 • peldēšana
 • sporta vingrošana
 • robotika