Uzņemšana

Darbības stūrakmeņi

 • TOMSONIŅA

  personāls gādā par kvalitatīvu, daudzveidīgu, bet apolitisku un reliģiski neitrālu bērnu audzināšanas gaitu, vecāki atbalsta un turpina uzsākto arī mājās. Vecāki atbalsta TOMSONIŅA organizētos pasākumus ārpus bērnudārza telpām un ir ar mieru, ka tas prasa papildus finansējumu atbilstoši veiktajam aprēķinam.

 • TOMSONIŅA

  bērnu vecāki ved uz bērnudārzu tikai veselus bērnus. Tas nozīmē, ka bērna ķermeņa temperatūra nepārsniedz 37,20 C, no citiem slimību simptomiem var būt vienīgi iesnas un neliels klepus, ja izsitumi, tad droši zināms, ka tie ir alerģiski.

 • TOMSONIŅĀ

  visi bez izņēmuma gādā gan par personīgo, gan telpu, gan teritorijas tīrību un kārtību vienkāršā veidā – bez liekas kavēšanās novēršot un izdarot.

 • TOMSONIŅĀ

  visas problēmsituācijas vai nekaidrības, vai nesaprašanās tiek atrisinātas pēc iespējas ātri, taktiski un elastīgi gan no vecāku, gan TOMSONIŅA darbinieku puses ar attiecīgās problēmas līmeņa kompetento personu. Šim nolūkam ir paredzēta dubultā dienasgrāmata. Dubultajā dienasgrāmatā vecāki var izteikt priekšlikumus un ierosinājumus no savas pozitīvās pieredzes, TOMSONIŅA darbinieki tos apspriež un izmēģina, kurus atzīst par īstenojamiem, ievieš ikdienā.

 • TOMSONIŅĀ

  notiek kopīgi izbraukuma pasākumi bērniem, vecākiem un TOMSONIŅA darbiniekiem 2 reizes gadā – maijā un septembrī.