Uzņemam bērnus nepilnas dienas grupās – jaukta grupa

 

Sīkāku informāciju skatīt sadaļā UZŅEMŠANA.