Uzņemam bērnus pilnas dienas grupās

Grupiņas 1+, 2+ un 3+ gadu vecumos.

Sīkāku informāciju skatīt sadaļā UZŅEMŠANA.