GRUPĀ

Tiek uzņemti bērni vecumā no 1 gada līdz 2 gadiem.
Pilns apmeklējums mēnesī maksā 330 EUR + ēdināšana 4,55 EUR dienā.